תחזיות 2017-2018

 

 

א. להלן תחזיות בנק ישראל ומשרד האוצר  האחרונות שפורסמו לגבי צמיחה ואינפלציה.

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forcast0717h.pdf

 

http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx

 

צמיחה :

גידול בתוצר ב-2017 : 3.4% בנק ישראל ו- 2.9% משרד האוצר

גידול בתוצר ב-2018: 3.3% בנק ישראל ו- 3.1% משרד האוצר.

 

אינפלציה :

 

2017 : 0.5% בנק ישראל ו-0.7%  משרד האוצר.

2018 : 1.5% בנק ישראל ו-1.3% משרד האוצר

 

ריבית בנק ישראל :

 

2017 : 0.1%

2018: 0.5%

 

שער הדולר :

לאלוהים, לבנק ישראל ולספקולנטים-  פתרונים.

שער הדולר הממוצע ב-8 החודשים הראשונים של השנה עמד על : 3.64 ₪ . נכון לרגע זה הוא : 3.5 ₪.

 

 

ועכשיו לגבי התחזיות שלנו :

( לא ראיתי תחזיות של משרד התיירות)

 

א. כניסות תיירים, לינות ותפוסה :

 

כניסות תיירים: בינואר- יולי 2017 חלה עליה של 24% בכניסות התיירים לעומת התקופה המקבילה אשתקד .

הצפי לכל שנת 2017  הוא לכ: 3.4- 3.5 מיליון כניסות תיירים בהשוואה ל-2.9 מיליון אשתקד. מבחינת כניסות התיירים זוהי אכן שנת שיא.

 לגבי 2018 – אנו מניחים שמגמת הגידול תימשך אבל בשיעורים קטנים יותר.

 

לינות ותפוסה במלונות : הצפי ל-2017 ( על בסיס נתוני : ינואר-יולי)

תיירים :   10- 9.9 מיליון בהשוואה ל-8.55 מיליון ב-2016 – עליה של כ-17% לעומת אשתקד.

ישראלים :כ-13.1 מיליון - ירידה של כ-3% לעומת אשתקד.

תפוסת החדרים ארצית כ-66% בהשוואה ל-62% בשנת 2016. ( בשנים 2010-2013 הסתכמה התפוסה בכ-66% ).

לגבי 2018 – בלינות התיירים – צפויה המשך מגמת הגידולים, אך בצורה הרבה יותר מתונה. לינות ישראלים –  

החשש הוא שהתחרות עם יעדי נופש מתחרים ,השמיים הפתוחים ושערו הנמוך של הדולר- יביאו לירידה  נוספת בתיירות הפנים.

 

ב. עלויות תשומות :

 

שכר ( נמסר עי' יואב) :

1. שכר המינימום עומד להתעדכן ב 1/12/2017 ויעלה מ - 5,000 ₪ ל -  5,300 ₪ , ישפיע כמובן על 2018 במלואה.

2. לגבי ההסכם הקיבוצי טרם נסגר כידוע, מניח שייסגר על :

3. מענק חד פעמי ללא תנאים סוציאליים על חודשי 2017 טרם חתימת ההסכם (בשיעור 2%)

    ועל כל שנה – 2018,19,20- 2% תוספת לשנה. כל זה לעובדים שביום ההעלאה עובדים 30 חודש במלון.

4. תוספת של 0.1% הפרשות מעסיק מחתימת ההסכם, על קרן רווחה לעובדים אחרי 24 חודש, כיום זה 0.2%

5. בנוגע לתוספת הותק ( דרישת ההסתדרות לתוספת ותק אחוזית) - הנושא נתון בחילוקי דעות  וטרם נסגר.

6. קופת פיקדון לעובדים מסתננים - (סודנים ואריתראים בעיקר), החל ממאי 17 הפרשות המעסיק 16% על השכר  - יש לזכור שמדובר על כ 2,500 עובדים מתוך 37,200

7. היטל עובדים זרים - 20% משכר העובד הזר ע"ח המעסיק. בקרוב תהיה פסיקה של ביהמ"ש העליון ואז הנושא יהיה חלוט.

כיום חלק משלמים וחלק לא וגם כאן מדובר רק במסתננים ובמבקשי המקלט (סודנים, אריתראים, אוקראינים וגאורגים בעיקר).

 

 

מזון :

מדד  המחירים לצרכן של מזון , ירקות ופירות- עלה השנה בממוצע ב-0.1% ( נכון למדד יולי 2017).

התחזית הינה כי בשל הלחץ הציבורי ורפורמת המזון – לא תהייה עליה משמעותית בסעיף זה גם בשנה הקרובה.

 

ארנונה:

שיעור העלייה בארנונה ב-2018: 2.18% ( וזאת בשל מדד השכר הציבורי שמשך את השיעור כלפי מעלה). ב-2017 עלתה הארנונה ב-1.77%

(צמוד חצי למדד הכללי וחצי למדד השכר בשירות הציבורי).

כמו כן בת"א גובה העריה כ-2 ₪  נוספים למ"ר עבור היטל שמירה. באילת היה ניסיון גם לגבות אגרת שמירה , אך  בעקבות פעילות שלנו - כרגע ירדו מזה.

 

חשמל ומים :

חשמל- בינואר 2017 אישרה רשות החשמל העלאת תעריף בשיעור של 4.6% בממוצע.

ב-2018 עדיין לא ברור- מחד רשות החשמל פרסמה שימוע לגבי הפחתת תעריף ההולכה-

מה שאמור להוריד את תעריף החשמל בעדכון הקרוב בינואר 2018 בכ־3%, אבל בינואר הקרוב

ישוקללו לא רק השימוע האמור אלא גם עלויות הדלקים של החברה, סבסוד מערכות חשמל סולאריות

כמו גם הוצאות הפנסיה של עובדי החברה. ברשות החשמל מודעים לבעיה ולכן אף אחד לא יכול לומר

מה באמת יקרה בינואר 2018. אפשרות אחת היא שתעריף החשמל הכללי יירד, כך שעדכון תעריף ההולכה יתרום לו

ירידה של עוד 3%. אפשרות אחרת היא שחישובים יגלו שעלויות הפנסיה והדלקים של חברת החשמל זינקו לאורך 2017,

ולכן ההוזלה בתעריף החלוקה רק תמתן או תבטל התייקרות כללית, והתעריף החדש יישאר למעשה ללא שינוי. 

מים – ב-2017 לא חל שינוי בתעריפי המים לעסקים ( כאשר לבית מחירי הכמות המוקצית הנמוכה הופחתו).

לגבי 2018 – תלוי גם מה יקרה לתעריפי החשמל – כרגע  לא ידוע על כוונה להעלות מחירים.

 

 

ג. דרישות רגולטוריות:

נגישות – על המלונות להשלים את  כל הדרישות עפי' התקנות ( כולל מעליות ויחידות מיוחדות)  עד נובמבר 2017.

 לאתרי האינטרנט והאפליקציות – ההנגשה אמורה להסתיים באוקטובר השנה.

דהיינו מנובמבר מסתיים לוח הזמנים של הנגישות ( מבנה ושירות), אלא אם כן התקבל אישור פרטני מנציבות השוויון.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד