גרפים - לינות ותפוסות במלונות - 2000-2012

  גרפים- לינות ותפוסות במלונות - ינואר 2012 בהשוואה לחודשי ינואר בשנים :2000-2012
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות בפברואר 2012 בהשוואה לחודשי פברואר בשנים :2000-2011
  גרפים-לינות ותפוסות במלונות- מרס 2012 בהשוואה לחודשי מרס בשנים : 2000-2011
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות- אפריל 2012 בהשוואה לחודשי אפריל :2000-2011
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות : מאי 2012 בהשוואה לחודשי מאי בשנים: 2000-2011
  גרפים- מחצית ראשונה של שנת 2012 בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים : 2000-2011
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות- יולי 2012 בהשוואה לחודשי יולי בשנים :2000-2011
  גרפים - לינות ותפוסות באוגוסט 2012 בהשוואה לחודשי אוגוסט בשנים 2000-2011
  גרפים- לינות ותפוסות בספטמבר 2012 בהשוואה לחודשי ספטמבר בשנים : 2000-2010
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות באוקטובר 2012 בהשוואה לחודשי אוקטובר בשנים: 2000-2011
  גרפים- לינות ותפוסות במלונות בנובמבר 2012 בהשוואה לחודשי נובמבר בשנים :2000-2011
עבור לתוכן העמוד