עדכונים למלונות: שכר המינימום ותקנון למניעת הטרדה מינית

2/01/2017

 

שכר המינימום יתעדכן החל מחודש ינואר 2017 ויעמוד על 5,000 ₪ (במשכורת המשולמת ב 9 לפברואר 2017).  אל המלונות נשלחו פוסטרים בנושא ע"י התאחדות המלונות, אשר יש לתלות על לוחות המודעות של העובדים (נדרש בחוק הגברת האכיפה על דיני עבודה). בנוסף, יש לתלות על לוחות המודעות של העובדים, גם פוסטר של התקנון למניעת הטרדה מינית (במלון בו ישנם מעל 25 עובדים). מצ"ב הפוסטרים.

  עדכון בדבר שכר המינימום
  תקנון למניעת הטרדות מיניות - עברית
  תקנון למניעת הטרדות מיניות - אנגלית
עבור לתוכן העמוד