נשיא התאחדות המלונות קובל על העיכובים בקידום הסכם התעופה עם האיחוד האירופי

נשיא התאחדות המלונות קובל על העיכובים בקידום הסכם התעופה עם האיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד                                                                           לכבוד

ח"כ סטס מיסז'ניקוב                                                     ח"כ ישראל כץ

שר התיירות                                                                   שר תחבורה ובטיחות

 

 

כב' השרים שלום,

הנדון : הסכם התעופה עם האיחוד האירופאי.

בדאגה רבה עקבנו אחר  מהלך הדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום 2/5/2012 , אשר דנה בנושא ההסכם.

לצערנו נראה היה בעליל,  כי בדיון כה חשוב לעתידה הכלכלי והבינלאומי של ישראל,  היה ייצוג דל לעמדת הממשלה , אל מול ייצוג יתר חריג בעוצמתו לחב' התעופה הפרטיות הישראליות ובעיקר לוועדי העובדים שלהן.

בעיתוי בו נערך הדיון, היה נראה כי "מוראם " של ועדי העובדים נפל על חברי הכנסת ועיוות לחלוטין את מהלך הדיון ומסקנותיו.

לצערנו לא נשמעו מצד הממשלה תשובות נחרצות וברורות,  כפי שניתן היה לצפות לאחר מו"מ ועבודת מטה מקצועית  של כ- 5 שנים, מה גם שידוע וברור לנו כי התשובות הנ"ל היו מצויות בידי נציגי משרדיכם שהשתתפו בדיון.

כך נותרה ללא מענה לכאורה שאלת "התועלת" לישראל מהסכם זה , כאילו ונושא זה לא נבדק ונבחן מכל זווית אפשרית, והתשובות ברורות וחותכות, כי  "אין עתיד לישראל כיעד תיירותי , אם גורלו יהיה מותנה ברווחת  בעלי 45 מטוסים בלבד" ! .

אנו מבקשים להביע את דאגת תעשיית התיירות של ישראל בגין סיכום דיון הוועדה, אשר לכאורה ממליץ לממשלה שלא לאשר ההסכם.

תעשיית התיירות של ישראל משקפת אינטרסים לאומיים וכלכליים , העולים בחשיבותם על " הנזק " שעלול לכאורה להיגרם לחברות התעופה הפרטיות הישראליות , בגין "הגברת התחרות" הצפויה מחתימת ההסכם.

תעשיית התיירות הישראלית, משקפת מקור תעסוקה לכ- 200,000 מועסקים, אשר מרביתם הם תושבי הפריפריה ומייצגים נאמנה את הפלח הסוציואקונומי הנדרש ביותר לתעסוקה (עולים חדשים , חיילים משוחררים , בני מיעוטים , סטודנטים . משפחות חד- הוריות וכו' ), גם מבחינה מספרית וכמותית,  אינטרס "טובת הרוב" גובר כאן על "נוחות המיעוט " .

-        2 -

תעשיית התיירות של ישראל הנה תעשיית יצוא לכל דבר,  המשקפת ערך מוסף מהגבוהים שיש, אשר תרומתה לתמ"ג עולה על 4% לשנה , התיירות הנה "מאוצרות הטבע " הבודדים שיש לישראל , גורלה של התיירות לא יכול להיגזר מגודלן של חב' התעופה הפרטיות הישראליות, לאמור 45 מטוסים בלבד .

הנזק התדמיתי כלכלי, העלול להיגרם לישראל בגין "גרירת רגליים ",  בהתנהלות מול האיחוד האירופי בחתימת ואישור הסכם זה,  הנם חמורים דיים לעורר את ממשלת ישראל  למניעת נזק חמור זה, ביחסי החוץ עם הגורם הבינלאומי רב החשיבות "האיחוד האירופי " .

אולם חשיבות התיירות לישראל חורגת בהרבה מעבר למחוזות אלו,  אל התחומים הכל כך חשובים של "תדמית ישראל " בעולם,  של היכולת ל "איזון " כל שהוא, מול שפע "גינויי " ישראל בעיקר ברחבי האיחוד האירופי,  הרי ברור וידוע ערכו ההסברתי האדיר של ביקור בישראל,  אל מול כל תעמולת השטנה נגדה .

ומה בדבר הקשר החיוני והערכי עם הקהילות היהודיות בחו"ל ? , הרי במאמץ החיוני לשמירת וטיפוח קשר ותודעה עם יהודי העולם,  מהווה הביקור בישראל נדבך יסודי שאין לו תחליף .

כמו כל גוף עסקי אחר גם חב' התעופה הפרטיות הישראליות,  אינן "ששות" לחשיפה לתחרות ויעדיפו שימור כוח מונופוליסטי "בחסות " רגולציה ממשלתית,   אולם ימים אלו חלפו עברו וכלכלת ישראל חשופה ופתוחה לתחרות בכל התחומים ע"פ כללי שוק חופשי ותחרותי,  אסור להניח לתחום התעופה לישראל להישאר "כשמורה" כמעט אחרונה,  של "מונופול בחסות המדינה ".

משרד התיירות קבע יעד של 5 מיליון תיירים לשנה לישראל ופועל במכלול מישורי פעולה להשגתו, בשיווק,  בתשתיות ובעידוד השקעות הון , דו"ח מבקר המדינה האחרון מתריע גם הוא על האיחור הרב בהשלמת ההסכם עם האיחוד האירופי ואשר למעשה מסכל את האפשרות להשגת היעד של 5 מיליון תיירים.

אנו פונים אליכם בבקשה לקיומו של דיון ממשלתי נוקב בסוגיה זו, אשר מעבר לכל משקפת את שיקולי טובת המדינה ורוב אזרחיה אל מול "סיכון" לכאורה של סקטור אחד.

בברכה,

 

עמי פדרמן

נשיא התאחדות המלונות בישראל

 

העתק : כב' רוה"מ, מר בנימין נתניהו

            כב' שר החוץ, מר אביגדור ליברמן

             כב' שר התמ"ת, מר שלום שמחון

             כב' שר ההסברה והתפוצות, מר יולי אדלשטיין  

עבור לתוכן העמוד